Iniciovat založení těchto webových stránek jsem se rozhodl na základě dlouhodobého vývoje, kdy ČSSD po devatenáctiletém soudním řízení v kauze Lidový dům odmítá plnit své povinnosti dlužníka a ze strany ČSSD, některých medií a fyzických osob jsou uváděny veřejně lživé informace s cílem očernit památku mého klienta JUDr. Zdeňka Altnera a tak před veřejností odůvodnit nemravné jednání ČSSD, která nejen že neplatí dluhy, ale provádí celou řadu obstrukcí s cílem co nejdále oddálit jejich zaplacení nebo se zaplacení úplně vyhnout.

podpis: JuDr. Václav Veselý

Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3892/18: Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž, jako by byla odmítnuta.