JUDr. Altner k "zásluhám" JUDr. Blanického o Lidovy dům

  • 2.4.2016
  • Jan Šinagl, www.sinagl.cz

1.4.2016 ČT: Události komentáře od 22:00 hod. měly s objektivním zpravodajstvím málo společného, zejména vystoupení JUDr. Pavla Blanického! Přitom ČT byla mnou informována včas telefonicky i e-mailem?! J.Š.

V březnu 2007 slíbil Jiří Paroubek advokátní kanceláři, kterou v té době zmocnil za ČSSD jednat se mnou o smíru, že přijde podepsat příkaz k převodu 176 mil.Kč do advokátní úschovy v Curychu, jako záruky, že mediálně deklarovaná snaha Paroubka jednat se mnou o narovnání není jen jedním z dalších úskoků ČSSD. Namísto podpisu převodního příkazu vystoupil Paroubek na tiskové konferenci s dr.Blanickým, a za asistence dr.Blanického mne označil za podvodníka, který si chce přisvojit zásluhy dr.Blanického o vymožení vlastnického práva ČSSD k Lidovému domu.

Sotva rozhodl Městský soud v Praze dne 31.3.2016 o povinnosti ČSSD zaplatit mi 18 mil.Kč se smluvní pokutou za 16 let, přispěchal dr.Blanický dne 1.4.2016 do pořadu ČT 24 „Události a komentáře“, aby znovu veřejnost mystifikoval svými zásluhami o vymožení vlastnického práva ČSSD k Lidovému domu.

Každý si může vyhledat na webové stránce Ústavního soudu v archivu Nález ze dne 11.1.2000 č.j. III. ÚS 462/1998 ve věci sporu o vlastnické právo ČSSD k Lidovému domu.

Na str.11 Nálezu se může přesvědčit, že v předposledním odstavci Ústavní soud odůvodňuje své rozhodnutí v kauze sporu o Lidový dům, o vlastnické právo Čsl.strany soc. demokratické v zahraničí k akciím společnosti Cíl a.s. Praha.

Dr.Blanický zastupováním Zemanovi ČSSD neměl s Čsl.stranou soc. demokratickou v zahraničí nic společného. Tím méně měl společného s mojí mandátní smlouvou se Zemanem ze dne 2.5.1997 jak dále bude rozvedeno.

Kontinuita vlastnického práva ČSSD k Lidovému domu prostřednictvím akcií společnosti Cíl a.s. Praha nastala podle Nálezu Ústavního soudu až v dubnu 1995 dohodou mezi Zemanovou ČSSD a Čsl.strany soc. demokratické v zahraničí o sloučení.

Teprve splynutím obou subjektů přešla vlastnická práva Čsl.strany soc. demokratické v zahraničí k Lidovému domu prostřednictvím akcií společnosti Cíl a.s. Praha na nově splynutím dotvořený subjekt, se kterým jsem v r.1997 uzavřel dne 2.5. mandátní smlouvu na zastupování ČSSD ve sporu o vymožení vlastnického práva ČSSD k Lidovému domu.

Dr.Blanický zastupoval Zemanovu ČSSD ve sporu s Ministerstvem financí o žalobě Kočárníkova ministerstva na určení, že nemovitosti areálu Lidového domu jsou ve vlastnictví státu.

Rozsudkem ze dne 26.10.1994 Městský soud v Praze jako soud odvolací pravomocně potvrdil zamítnutí žaloby Ministerstva financí rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1.

Rozsudek ze dne 26.10.1994 Městský soud v Praze odůvodňuje tak, že Ministerstvo financí nepředložilo soudu důkaz, že by vlastnictví k nemovitostem areálu Lidového domu přešlo na stát.

Odůvodnění rozsudku ze dne 26.10.1994 Městský soud v Praze uzavírá, že se zabývá pouze žalobním návrhem /petitem/, tedy jen tím, co Ministerstvo financí učinilo předmětem sporu, tedy zda vlastníkem je stát, když se soud výslovně odmítl zabývat tím, kdo je vlastníkem.

Pravomocným skončením sporu o vlastnické právo státu rozsudkem ze dne 26.10.1994 skončilo i zastupování Zemanovi ČSSD dr.Blanickým v této věci.

Pokud v březnu 2007 by Jiří Paroubek přišel podepsat příkaz k převodu 176 mil.Kč do advokátní úschovy v Curychu, a splnil tak mojí podmínku k jednání s ČSSD o narovnání, nemusely ČSSD od r.2007 nabíhat smluvní sankce.

Pokud by ČSSD plnila povinnost řádného hospodáře, prověřila by odpovědnost za nabíhání smluvních sankcí od r.2007 ve vztahu k plnění povinností řádného hospodáře Jiřím Paroubkem za asistence dr.Blanického v březnu 2007, a náležitě by ocenila jejich „zásluhy“.

https://www.sinagl.cz/z-korespondence/6219-k-zasluham-dr-blanickeho-o-vymozeni-vlastnickeho-prava-cssd-k-lidovemu-domu.html