Fakta

Fakta o sporu JUDr. Zdeňka Altnera o dluh ČSSD v kauze Lidového domu.

7. června 2019
Nejvyšší soud vrací spor mezi potomky advokáta Z. A. a ČSSD soudu prvního stupně k dalšímu řízení

Rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR spravedlnost ustoupila formalismu, kterého využívá dlužník, který 19 let neplní smlouvu, dehonestoval našeho tátu jako svého věřitele, ale miliardový majetek, který mu táta zajistil, si užívá a inkasuje z něj příjmy. Rozhodnutí NS ČR je v rozporu i s ustálenou judikaturou.

24. dubna 2019
Usnesení Nejvyššího Soudu č.j. 20 Nd 178-2019-812

Nevyšší soud rozhodl, že jeho nový soudce v kauze Lidový dům, JUDr. Pavel Horňák, není podjatý a může rozhodnout o dovolání ČSSD.

9. dubna 2019
Nález Ústavního soudu - III.ÚS 18721-16

Ústavní soud shledal porušení ústavních práv JUDr. Altnera v kauze Lidový dům a zrušil odklad vykonatelnosti Rozsudku MS v Praze z 31.3.20016

10. dubna 2005
Rozhodnutí České advokátní komory

Rozhodnutí České advokátní komory o tom, že odměna JUDr. Altnera v kauze Lidový dům je přiměřená s dovětkem ČAK o tom, že závazky ze smluv mají být plněny a že nelze tolerovat, aby účastník smlouvy, kterému se dostalo plnění a který z něj má očekávaný prospěch, odmítal hradit odměnu

31. prosince 2001
Usnesení o zastavení trestního stíhání

Kriminální policie potvrzuje, že  trestní oznámení nebylo důvodné a očišťuje JUDr. Altnera tak, že činil jen to, co mu zákon ukládal a trestní řízení bylo zastaveno (kauza OSAN).

20. července 2000
Opakovaná výzva JUDr. Altnera spolupracovníkům JUDr. Halbichovi a JUDr. Hájkovi

Opakovaná výzva JUDr. Altnera spolupracovníkům JUDr. Halbichovi a JUDr. Hájkovi k fakturaci jejich podílů na odměně s popisem JUDr. Altnera týkající se nečekané změny jejich přístupu k plnění dohody, kterou měli uzavřenu s JUDr. Altnerem.

18. července 2000
Odpověď JUDr. Halbicha a JUDr. Hájka JUDr. Altnerovi

Odpověď JUDr. Halbicha a JUDr. Hájka JUDr. Altnerovi o tom, že jejich klientem je ČSSD a jen té budou fakturovat.

17. června 2000
Výzva JUDr. Altnera spolupracovníkům JUDr. Halbichovi a JUDr. Hájkovi
Výzva JUDr. Altnera spolupracovníkům JUDr. Halbichovi a JUDr. Hájkovi, aby v souladu s uzavřenou smlouvu mezi nimi, vyfakturovali JUDr. Altnerovi svůj podíl na odměně.
16. června 2000
Úřad vlády ČR vedený ČSSD podal trestní oznámení na JUDr. Altnera

Pár měsíců po výhře Lidového domu státní zástupkyně potvrzuje, že Úřad Vlády ČR podal na JUDr. Zdeňka Altnera trestní oznámení.